[ᴇʜɪ][ᴋᴛʀ][ᴏᴠᴘɴ] ᴄᴛᴄ10 & ᴛᴜ50 ᴀɴᴅ ᴜᴘ | ɴᴏ ᴄᴀᴘ! ɴᴏ ʙʟᴏᴄᴋ? | ғᴇʙ. 5 ★ ʙᴇsᴛ @ sᴛʀᴇᴇᴀᴍ. & ᴅᴏᴡɴʟ. ★

Discussion in 'Internet Tricks, VPN and Proxies' started by menguin1, Feb 10, 2019.

Smart Sun TnT .ehi .ovpn .ktc
 1. menguin1

  menguin1 Geek
  Pinoy Techie

  Joined:
  Jan 9, 2019
  Messages:
  134
  Likes Received:
  4
  COMEBACK !! For SuN CTC10 & TU50 and UP!

  All in One Mobile Config. [ᴇʜɪ][ᴋᴛʀ][ᴏᴠᴘɴ]

  sᴇʀᴠᴇʀs ᴀʀᴇ ғʀᴏᴍ --"+×÷="--
  DIGITAL OCEAN10 Pᴀɪᴅ Sᴇʀᴠᴇʀs ᴛᴏ ᴄʜᴏᴏsᴇ ғʀᴏᴍ(USA, Gᴇʀᴍᴀɴʏ, Cᴀɴᴀᴅᴀ, ɪɴᴅɪᴀ, Sɪɴɢᴀᴘᴏʀᴇ) "ᴇɴᴊᴏʏ"
  2 Cᴀɴᴀᴅᴀ Sᴇʀᴠᴇʀs
  2 ɪɴᴅɪᴀ " "
  1 USA " "
  1 Gᴇʀᴍᴀɴʏ " "
  4 Sɪɴɢᴀᴘᴏʀᴇ " "
  Best @ Streeaming & Downloading


  Open to Rooted & not rooted
  Open to Wifii

  ~Try It Now

  »»CONFIGS. - sᴇʀᴠᴇʀ ʟᴏᴄᴀᴛɪᴏɴ
  [ᴄᴀɴᴀᴅᴀ]
  ~ Sᴇʀᴠᴇʀ - 1
  Download
  [ᴇʜɪ]
  [ᴏɴʟɪɴᴇ]
  Download [ᴏᴠᴘɴ]
  [ᴏɴʟɪɴᴇ]
  Download ]ktr[
  [ᴏɴʟɪɴᴇ]
  ~ Sᴇʀᴠᴇʀ - 2
  Download - [ᴇʜɪ]
  [ᴏɴʟɪɴᴇ]
  Download - [ᴏᴠᴘɴ]
  [ᴏɴʟɪɴᴇ]
  Download - [ᴋᴛʀ]
  [ᴏɴʟɪɴᴇ]


  »»CONFIGS. - sᴇʀᴠᴇʀ ʟᴏᴄᴀᴛɪᴏɴ
  [ɪɴᴅɪᴀ]
  ~ Sᴇʀᴠᴇʀ - 1
  Download - [ᴇʜɪ]
  [ᴏɴʟɪɴᴇ]
  Download - [ᴏᴠᴘɴ]
  [ᴏɴʟɪɴᴇ]
  Download - [ᴋᴛʀ]
  [ᴏɴʟɪɴᴇ]
  ~ Sᴇʀᴠᴇʀ - 2
  Download - [ᴇʜɪ]
  [ᴏɴʟɪɴᴇ]
  Download - [ᴏᴠᴘɴ]
  [ᴏɴʟɪɴᴇ]
  Download - [ᴋᴛʀ]
  [ᴏɴʟɪɴᴇ]


  »»CONFIGS. - sᴇʀᴠᴇʀ ʟᴏᴄᴀᴛɪᴏɴ
  [USA]
  ~ Sᴇʀᴠᴇʀ - 1
  Download - [ᴇʜɪ]
  [ᴏɴʟɪɴᴇ]
  Download - [ᴏᴠᴘɴ]
  [ᴏɴʟɪɴᴇ]
  Download - [ᴋᴛʀ]
  [ᴏɴʟɪɴᴇ]


  »»CONFIGS. - sᴇʀᴠᴇʀ ʟᴏᴄᴀᴛɪᴏɴ
  [Gᴇʀᴍᴀɴʏ]
  ~ Sᴇʀᴠᴇʀ - 1
  Download - [ᴇʜɪ]
  [ᴏɴʟɪɴᴇ]
  Download - [ᴏᴠᴘɴ]
  [ᴏɴʟɪɴᴇ]
  Download - [ᴋᴛʀ]
  [ᴏɴʟɪɴᴇ]


  »»CONFIGS. - sᴇʀᴠᴇʀ ʟᴏᴄᴀᴛɪᴏɴ
  [Sɪɴɢᴀᴘᴏʀᴇ]
  ~ Sᴇʀᴠᴇʀ - 1
  Download - [ᴇʜɪ]
  [ᴏɴʟɪɴᴇ]
  Download - [ᴏᴠᴘɴ]
  [ᴏɴʟɪɴᴇ]
  Download - [ᴋᴛʀ]
  [ᴏɴʟɪɴᴇ]
  ~ Sᴇʀᴠᴇʀ - 2
  Download - [ᴇʜɪ]
  [ᴏɴʟɪɴᴇ]
  Download - [ᴏᴠᴘɴ]
  [ᴏɴʟɪɴᴇ]
  Download - [ᴋᴛʀ]
  [ᴏɴʟɪɴᴇ]
  ~ Sᴇʀᴠᴇʀ - 3
  Download - [ᴇʜɪ]
  [ᴏɴʟɪɴᴇ]
  Download - [ᴏᴠᴘɴ]
  [ᴏɴʟɪɴᴇ]
  Download - [ᴋᴛʀ]
  [ᴏɴʟɪɴᴇ]
  ~ Sᴇʀᴠᴇʀ - 4
  Download - [ᴇʜɪ]
  [ᴏɴʟɪɴᴇ]
  Download - [ᴏᴠᴘɴ]
  [ᴏɴʟɪɴᴇ]
  Download - [ᴋᴛʀ]
  [ᴏɴʟɪɴᴇ]
  .
  .
  .
  more
   
  #1 menguin1, Feb 10, 2019
  Last edited: Feb 11, 2019