Stanford Prison Experiment: Understanding the Lucifer Effect

menguin

Geek
Pinoy Techie
What will happen if you put good people in evil place? Are they going to be bad and turn into beast? Or, are they going to do good and show their angel's side inspite and despite of the situation?

Ito ay isang eksperimento ng Social Psychology na hindi kailanman inilathala sa kahit na anong textbook ng disiplinang Sikolohiya dahil sa kadahilanang nagkaroon ito ng ethical issues o hindi makatao ang naging paraan ng pagsasagawa ng pag-aaral. Ganunpaman, dahil sa eksperimentong ito, nagbago ang pamamalakad sa mga kulungan at ang pagtrato sa mga prisoner ay napabuti.

In the year 1971, an American psychologist and professor emeritus of Stanford University named Philip Zimbardo got the approval from the Office of Naval Research, Psychology Department and University Committee of Human Experimentation to conduct a study about the reported brutality of American prisons. Zimbardo started it by posting an advertisement to those who were willing to join the experiment. Of course, there was monetary exchange to the participants.

There were more than 70 people who replied to the ad. But they were filtered further based on the results of their diagnostic interviews and personality tests. Candidates of the study with problems on mental health, physical disabilities and with crimes of drug or alcohol were being eliminated. 24 male participants were being selected and were paid 15 US dollars per day.

Paano nga ba isinagawa ang eksperimento? Ginawang makatotohanang kulungan ni Prof. Zimbardo ang basement ng Psychology Department sa Standford University para sa kanyang mock experiment. Ang 24 na napiling mga kalalakihan ay hinati nya sa dalawang grupo: prisoners at prison guards. Sila ayr randomly placed na ang ibig sabihin ay hindi nila choice ang role na gagampanan. Yes, it is a role playing experiment.

Tulad ng isang may sala sa batas, hinuli ang mga selected prisoners sa kanilang mga bahay, dinala sa local police station, kinuhanan ng fingetprints, nilitratuhan at ni-record ang pangalan. Pagkatapos ay pinasuot sila ng blindfold at dinala sa basement ng Psychology, doon sa kulungan ginawa ni Prof. Zimbardo. Pinaghubad sila at kinuha ang kanilang mga gamit/possessions. Pinagsuot sila ng damit ng isang tunay prisoner na may ID number at hindi sila pinayagang mag-underwear. Sila rin ay may nylon caps upang maayos ang kanilang buhok at nilagyan ng locked chain ang isang paa.

Ang mga prison guards naman ay nakasuot ng unipormeng khaki. Mayroon rin silang totoong batuta na hiniram sa pulisya at sila'y nakasuot ng special glasses upang hindi sila maka-eye contact sa mga prisoner. Tatlong grupo ng guards ang salitan sa pagbabantay for every 8 hours. Ang iba naman ay on call sa pag-duty. Sinabihan ni Zimbardo ang mga prison guards na gawin ang lahat upang mapanatili ang katahimikan at kaayusan sa loob ng kulungan ngunit hindi niya pinahintulutan ang paggamit ng dahas.

Si Prof. Zimbardo ay nag-act bilang prison warden at researcher na nag-obserba sa behaviors ng mga role played prisoners and prison guards. Ito ang resulta ng ginawa niyang pag-aaral sa loob ng 6 na araw:

1. Asserting Authority- Makalipas ang ilang oras ng role playing bilang prisoner at prison guard ay naka-adapt na sila sa kani-kanilang papel. Naging makatotohanan ang lahat.

2. Physical Punishment- Pinaparusahan ng prison guards ang prisoners. Kalimitan na push-up ang parusa sabay apak sa likod. Ang ibang parusa ay para pahiyain ang prisoner.

3. Asserting Independence- Nagulat ang prison guard dahil sa ikalawang araw ay sinira ng mga prisoner ang kanilang ID number at inalis ang caps. Nilagay nila ang kanilang mga kama sa pintuan at gumawa ng barricade.

4. Putting Down Rebellion- Upang matigil ang pagrerebelde ng mga prisoner, ay gumamit sila ng fire extinguisher na naglabas ng carbon monoxide sa mga prisoner. Inalis nila ang mga kama at kinulong na nag-iisa ang leader. Nagsimula na ang mga prison guards na saktan ng saktan ang mga prisoners.

5. Special Privileges- Ang hindi sumali sa pagrerebelde ay binigyan ng pagkain na masasarap at binalik ang kanilang mga kama at damit.

6. Consequence of Rebellion- Naging agresibo ang prison guards at submissive o sunud-sunuran ang mga prisoners.

7. Prisoner #8612- Pagkatapos siyang kausapin ng mga prison guards at sabihan siyang mahina at, di na siya makakalabas ay unti-unti siyang nagpakita ng sintomas ng pagkabaliw.

8. A Visit from Parents- Takot ang mga prison guards na makawala ang mga prisoner dahil sa rumor ng mass escape plan pagkatapos bisitahin ng mga magulang ang prisoners. Kaya humingi sila ng tulong sa pulisya. Mas lalong pinahirapan nila ang prisoners. Nadagdagan ito ng paglilinis ng kubeta.

9. Catholic Priest- Kinausap ang mga prisoner ng pari. Sinabihan sila ng pari na para makalabas, kailangan ng abogado.

10. Prison #819- Mangiyak-ngiyak na kinausap ng prisoner na ito ang pari. Gusto niyang lumabas. Habang naglalakad siya, narinig niya ang ibang prisoners na nagsabing masama siya. Kaya nagbago rin ang isip niya.

Ang eksperimentong ito ay naka-time plan na aabot ng 14 days ngunit pinatigil ito sa loob lamang ng 6 days. Ito ay dahil sa interview ni Christina Maslach sa prisoners kung saan napag-alaman na sila ay abused sa loob ng kulungan. Hindi makatao ang trato sa kanila.

Based on the experiment conducted, Lucifer Effect showed that the blame of abusive acts of rogue prison guards should not be limited to them. It clearly manifested that as Zimbardo let the prison guards tortured the prisoners, so did the administration. Brutality happened because the president and military commanders let it. They should monitor their subordinates but they didn't. Thus, the main problem to solve was not the prison guards' behaviors but of the heads holding them.

We are all monsters if the person above us permitted us to do evil.
 
Top Bottom